Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2022 chuyên ngành Việt Nam học.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo họp tiểu ban chuyên môn đánh giá hồ sơ chuyên môn, chương trình đào tạo tiến sĩ Việt Nam học đợt 1 năm 2022 theo hình thức trực tuyến.
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2022
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN trân trọng thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2022.
Ngày 11/01/2022, tại Hội trường phòng 307, tầng 3, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã trang trọng tổ chức lễ khai giảng và trao bằng tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học. Trong bối cảnh dịch COVID-19 ...
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Văn hoá tộc người trong quá trình phát triển du lịch ở Tây Bắc (Nghiên cứu trường hợp người Thái ở Mộc Châu, người Mông ở Sapa)".
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS. Quản Minh Phương
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Đỗ Danh Huấn