Facebook Chat Widget by CAIT
Phòng Nghiên cứu Khoa học phát triển, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Seminar đánh giá tổng thể luận án ở đơn vị chuyên môn cho Nghiên cứu sinh Chung Lê Khang.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng đăng tải Quyết định xét cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh khóa QH-2022 và học bổng duy trình cho nghiên cứu sinh khóa QH-2020 số 14/QĐ-VNH ngày 13/01/2023 của Viện trưởng Việt Nam học và Khoa ...
Ngày 06/01/2023, tại Hội trường phòng 307, tầng 3, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trang trọng tổ chức lễ khai giảng và trao bằng tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh người nước ngoài dự thi bậc đào tạo tiến sĩ năm 2022 ngành Việt Nam học.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh người nước ngoài đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022 chuyên ngành Việt Nam học.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2022 chuyên ngành Việt Nam học.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Biến đổi nông thôn ven đô Hà Nội trong thời kỳ đổi mới: Trường hợp xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất"