Facebook Chat Widget by CAIT
Ngày 13/12/2012, tại phòng 202, nhà A, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, mã số QMT.10.02 “Xây dựng và triển khai mô hình quản lý và bảo vệ môi trường ...
Cộng đồng các tộc người ngữ hệ Thái - Kađai chiếm một số lượng lớn trong dân cư các dân tộc thiểu số Việt Nam, phân bố chủ yếu ở các tỉnh khu vực Tây Bắc và hai vùng tây Thanh Hóa và tây Nghệ An. Nghiên cứu những đặc ...
XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰA TRÊN VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG Ở MỘT SỐ LÀNG NGHỀ VEN SÔNG CÀ LỒ
Hội thảo được tổ chức trong 3 ngày, từ 6 – 8/ 6 tại Thành phố Thanh Hóa dưới sự phối hợp chủ trì của Viện Việt Nam học & Khoa học phát triển và UBND tỉnh Thanh Hóa.
Trong khuôn khổ dự án Quỹ tín thác UNESCO - Nhật Bản tài trợ cho chương trình nghiên cứu về Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, ngày 21-8-2012, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (ĐHQGHN), phối hợp cùng Trung tâm bảo tồn di ...
Ngày 17/8/2012 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN đã diễn ra phiên họp hội đồng cấp cơ sở đánh giá đề tài Khu vực học trên thế giới và Việt Nam – Lý luận và thực tiễn, Mã số QGTĐ.09.15 do GS.TS Trương Quang Hải ...