Facebook Chat Widget by CAIT
Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo (phòng QLKH&ĐT) trân trọng thông báo về việc trình bày báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở dựa theo quyết định của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc quy định điều chỉnh đánh giá nghiệm thu đề tài, ...
Tây Bắc theo cách hiểu truyền thống là một tiểu vùng gồm các địa phương thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và Lào Cai. Ngày nay tiểu vùng này thuộc vào vùng Tây Bắc mở rộng bao gồm hầu hết các tỉnh miền ...
Ngày 30 tháng 3 năm 2013 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, GS Trương Quang Hải đã thay mặt tập thể nghiên cứu báo cáo các kết quả bước đầu đề tài cấp Nhà nước "Nghiên cứu đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch, ...
Ngày 11/01/2013 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN đã tổ chức buổi nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài “Khu vực học trên thế giới và Việt Nam: Lý luận và thực tiễn”, Mã số: QGTĐ.09.05 do GS.TS Trương Quang Hải chủ nhiệm ...
Ngày 13/12/2012, tại phòng 202, nhà A, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, mã số QMT.10.02 “Xây dựng và triển khai mô hình quản lý và bảo vệ môi trường ...
Cộng đồng các tộc người ngữ hệ Thái - Kađai chiếm một số lượng lớn trong dân cư các dân tộc thiểu số Việt Nam, phân bố chủ yếu ở các tỉnh khu vực Tây Bắc và hai vùng tây Thanh Hóa và tây Nghệ An. Nghiên cứu những đặc ...
XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰA TRÊN VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG Ở MỘT SỐ LÀNG NGHỀ VEN SÔNG CÀ LỒ
Hội thảo được tổ chức trong 3 ngày, từ 6 – 8/ 6 tại Thành phố Thanh Hóa dưới sự phối hợp chủ trì của Viện Việt Nam học & Khoa học phát triển và UBND tỉnh Thanh Hóa.
Trong khuôn khổ dự án Quỹ tín thác UNESCO - Nhật Bản tài trợ cho chương trình nghiên cứu về Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, ngày 21-8-2012, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (ĐHQGHN), phối hợp cùng Trung tâm bảo tồn di ...
Ngày 17/8/2012 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN đã diễn ra phiên họp hội đồng cấp cơ sở đánh giá đề tài Khu vực học trên thế giới và Việt Nam – Lý luận và thực tiễn, Mã số QGTĐ.09.15 do GS.TS Trương Quang Hải ...