Facebook Chat Widget by CAIT
Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam được tổ chức lần đầu vào ngày 18/5/2014 sau khi Quốc hội ban hành Luật KH&CN số 29/2013/QH13 tại Điều 7 quy định: "Ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam".
Nhiệt liệt Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-05
Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người, Liên hợp quốc đã chọn ngày 21/4 hàng năm là Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới.
Năm 2022, Viện tiếp tục khẳng định được uy tín và vị thế của một Viện nghiên cứu cơ bản, liên ngành theo định hướng ứng dụng. Viện thực hiện 03 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (01 đề tài đã nghiệm thu cơ sở); 05 đề tài/nhiệm vụ cấp ...
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2022
Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam được tổ chức lần đầu vào ngày 18/5/2014 sau khi Quốc hội ban hành Luật KH&CN số 29/2013/QH13 tại Điều 7 quy định: "Ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam".
Năm 2021, Viện tiếp tục khẳng định được uy tín và vị thế của một Viện nghiên cứu cơ bản, liên ngành theo định hướng ứng dụng. Viện thực hiện 04 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (02 đề tài đã nghiệm thu chính thức); 04 đề tài/nhiệm vụ cấp ...
"Hiện nay, nghiên cứu về Việt Nam học đã có những bước tiến dài, lĩnh vực này đã được nâng tầm trên trường quốc tế. Tuy nhiên, Việt Nam học vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu còn nhiều ẩn số".
(ĐCSVN)- Đây là chủ đề của Diễn đàn khoa học do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chủ trì trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI được tổ chức chiều 28/10 tại Hà Nội. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức kết ...