Facebook Chat Widget by CAIT
Ngày 31/05/2012, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức “Lễ trao bằng thạc sĩ cho học viên hệ đẳng cấp quốc tế và hệ chuẩn khóa V và khóa VI”.