Facebook Chat Widget by CAIT
Hội nghị được tổ chức cho cán bộ giảng dạy tại ĐHGQGHN nhằm đổi mới hoạt động giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển thích ứng với thị trường lao động mới 4.0.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thông báo các cán bộ và các học viên nước ngoài, nghiên cứu sinh theo học tại Viện VNH&KHPT nghỉ đến hết ngày 09/02/2020.
ĐHQGHN khép lại năm 2019 với những cống hiến và bứt phá nhưng còn nhiều thách thức trên hành trình hướng đến một đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Ngày 13/01/2020, lãnh đạo ĐHQGHN cùng các đơn vị thành viên trong toàn ĐHQGHN đã có dịp cùng nhìn ...
Bên cạnh các ngành đào tạo truyền thống, để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động, dựa trên thế mạnh đa ngành đa lĩnh vực của ĐHQGHN, năm 2020 dự kiến tuyển sinh thêm 17 ngành học mới.
Ngày 24/12/2019, ĐHQGHN tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh sau đại học (SĐH) năm 2019 và phương án tuyển sinh năm 2020.
Với mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động hợp tác phát triển tại ĐHQGHN, tạo cơ hội cho các cán bộ làm công tác này có cơ hội tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm về hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học của một đại học ...
Sáng ngày 5 tháng 11 năm 2019, tại hội trường tầng 8, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm truyền thống và 15 năm thành lập Viện. Chặng đường ...
Trong xu thế đổi mới và nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng giao lưu học thuật, văn hóa và tăng cường nghiên cứu về đất nước, con người Việt Nam, ngày 11 tháng 11 năm 1988, Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã ra quyết định ...
Sáng 17/10/2019, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN đã phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội tổ chức giới thiệu 04 công trình khoa học về Hà Nội.