Facebook Chat Widget by CAIT
“Việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thực hiện đúng quy chuẩn, trang nghiêm, phù hợp với truyền thống tâm linh của dân tộc. Qua hình thức sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc này, nuôi dưỡng truyền thống yêu nước, nhắc nhớ thế hệ ...
Theo GS.TS. Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, hơn 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại cũng như giá trị di sản Người để ...
Ngày 3/5/2020, thành phố Hải Phòng tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng hạ tầng giao thông dẫn vào Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Tháng 2/2020, Tổ chức xếp hạng phi chính phủ Eduniversal đã công bố bảng xếp hạng các chương trình thạc sỹ tốt nhất năm 2020. Chương trình Thạc sỹ Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing của Trường Đại học Nantes, Cộng hòa Pháp đã có mặt trong lần xếp hạng ...
Ngày 6/5/2020, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã ký ban hành Hướng dẫn 1345/HD-ĐHQGHN về hướng dẫn thực hiện đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến tại ĐHQGHN.
Hội nghị được tổ chức cho cán bộ giảng dạy tại ĐHGQGHN nhằm đổi mới hoạt động giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển thích ứng với thị trường lao động mới 4.0.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thông báo các cán bộ và các học viên nước ngoài, nghiên cứu sinh theo học tại Viện VNH&KHPT nghỉ đến hết ngày 09/02/2020.
ĐHQGHN khép lại năm 2019 với những cống hiến và bứt phá nhưng còn nhiều thách thức trên hành trình hướng đến một đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Ngày 13/01/2020, lãnh đạo ĐHQGHN cùng các đơn vị thành viên trong toàn ĐHQGHN đã có dịp cùng nhìn ...
Bên cạnh các ngành đào tạo truyền thống, để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động, dựa trên thế mạnh đa ngành đa lĩnh vực của ĐHQGHN, năm 2020 dự kiến tuyển sinh thêm 17 ngành học mới.