Một số hình ảnh cuốn sách Địa chí Đông Anh

In trang

Địa chí Đông Anh là công trình tập hợp đội ngũ đông đảo các nhà khoa học tâm huyết tham gia, nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Viện, huyện Đông Anh và đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là cuốn địa chí cấp huyện có quy mô lớn nhất hiện nay với dung lượng 1536 trang.