Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

In trang

Bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Dân tộc học tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển cho ông Phạm Văn Lợi, sinh ngày 12/5/1964