Hợp tác đào tạo với đại học Kasetsart, Thái Lan

In trang

Lần đầu tiên khoa Đông Nam Á trường đại học Kasetsart, Thái Lan ký hợp tác gửi sinh viên sang học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển.

 

Sáng 18/3/2013 phòng Đào tạo, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển đã tiếp đón đoàn sinh viên Thái Lan gồm 10 em là sinh viên năm thứ 2 và 3, khoa Đông Nam Á, trường Đại học Kasetsart sang tham gia khóa học nâng cao trình độ thực hành “Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam”. Khóa học này, các em sẽ được học tổng số 180 tiết, trong thời gian 3 tháng với 4 môn học: Ngữ pháp tiếng Việt, ngữ âm tiếng Việt, thực hành tiếng Việt và thuyết trình tiếng Việt. Trong khóa học, các em phải hoàn thành 3 bài thi: đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ với 4 kỹ năng: đọc, viết, nghe, nói. Ngoài ra, các em được tham gia 2 buổi đi thực tế để tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán, ẩm thực, .v.v… của các vùng quê Việt Nam.

 

 

Phương Anh