Thông báo tổ chức đánh giá LATS cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Ngô Thanh Mai

In trang

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Ngô Thanh Mai về đề tài:

 

“Tác động văn hóa của truyện tranh tới trẻ em Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”

 

 Thuộc chuyên ngành: Việt Nam học

 

Mã số:  62 22 01 13

 

Thời gian:  14h, thứ Hai, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Kính mời quý vị quan tâm tới dự!