THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐHQGHN

In trang

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Phan Thảo Ly.

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Phan Thảo Ly.

 

Đề tài: “Nghiên cứu phát triển Du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững”

 

Chuyên ngành: Việt Nam học

 

Mã số: 62 22 01 13

 

Thời gian: 13h30, Thứ Năm ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

Địa điểm: Phòng 307, tầng 3, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn  Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.