Thông báo lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Lê Thị Nhuấn

In trang

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Lê Thị Nhuấn

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Lê Thị Nhuấn.

 

Đề tài: "Quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt ở Đà Lạt từ đầu thế kỷ XX đến nay"

Chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số: 62 22 01 13

Thời gian: 08h30, Thứ Năm ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

Địa điểm: Phòng 302, tầng 3, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn  Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.