Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Pisit Amnuayngerntra

In trang

Thời gian: 14:00, thứ Hai, ngày 07 tháng 05 năm 2018. Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Pisit Amnuayngerntra về đề tài: “Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam định cư ở tỉnh Udonthani, Thái Lan (1946-2017)

Thuộc chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số:  62 22 01 13

Thời gian:  14:00, thứ Hai, ngày 07 tháng 05 năm 2018

Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội


Kính mời quý vị quan tâm tới dự.