Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Huyền Vân

In trang

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Huyền Vân

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Huyền Vân về đề tài:

 

"Tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại Tỉnh Quảng Ninh"

 

Thuộc chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số:  62 22 01 13

Thời gian:  14:00, thứ Hai, ngày 23 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

 

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.