Tóm tắt luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Amnuayngerntra Pisit

In trang

Tên đề tài: "Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam định cư ở Tỉnh Udonthani, Thái Lan (1946 - 2017)"

Kính mời quý thầy cô và bạn đọc tải về tại đây.