Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Bùi Cẩm Phượng

In trang

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Bùi Cẩm Phượng

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Bùi Cẩm Phượng về đề tài:

 

Nghiên cứu du lịch dựa vào cộng đồng người Tày khu vực hồ thủy điện Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang"

Thuộc chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số:  62 22 01 13

Thời gian:  14:00, thứ Ba, ngày 17 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.