Buổi lễ giới thiệu sách của các nhà khoa học Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

In trang

Sáng ngày 11-4-2018, Công ty Cổ phần tri thức văn hóa sách Việt Nam phối hợp cùng Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội (Nxb ĐHQGHN), Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQGVN) tổ chức giới thiệu và phát hành tủ sách “Thành tựu khoa học & Chuyển giao tri thức” tại 31 Tràng Thi, Hà Nội.

 Sáng ngày 11-4-2018, Công ty Cổ phần tri thức văn hóa sách Việt Nam phối hợp cùng Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội (Nxb ĐHQGHN), Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQGVN) tổ chức giới thiệu và phát hành tủ sách “Thành tựu khoa học & Chuyển giao tri thức” tại 31 Tràng Thi, Hà Nội. Tủ sách gồm 28 đầu sách do Nxb ĐHQGHN mới ấn bản đầu năm 2018, trong đó có 7 đầu sách của các Giáo sư Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang, Nguyễn Quang Ngọc, Phạm Hồng Tung – là cán bộ, nguyên cán bộ Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. 

 

 

 

      Buổi lễ giới thiệu 3 cuốn sách của GS.NGND Phan Huy Lê, gồm Lịch sử và văn hóa Việt Nam tiếp cận bộ phận, Tìm về cội nguồn, Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử.

 

   

       Cuốn sách Lịch sử và văn hóa Việt Nam tiếp cận bộ phận đã được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh vào năm 2017. Đây là công trình có tính chất tổng kết về một số vấn đề cơ bản của lịch sử, văn hóa Việt Nam; đặc biệt công trình đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nhận thức lịch sử, văn hóa Việt Nam theo hướng đa tuyến, toàn bộ và toàn diện. Lần này là lần tái bản thứ 4 của cuốn sách, sách gồm 1050 trang với 9 chương: Chương 1, Tính đa tuyến, toàn bộ, toàn diện của lịch sử Việt Nam; Chương 2, Về những trung tâm văn minh và nhà nước cổ đại trên lãnh thổ Việt Nam; Chương 3, Bước ngoặt lịch sử vào nửa đầu thế kỷ X; Chương 4, Bước chuyển biến từ thời cuối Trần sang Lê sơ; Chương 5, Thắng lợi và thất bại của Tây Sơn; Chương 6, Một số vấn đề về nông thôn và đô thị; Chương 7, Thành Thăng Long – Hà Nội và di tích Hoàng thành mới phát lộ; Chương 8, Một số sự kiện và nhân vật lịch sử; Chương 9, Sử học, Việt Nam học, Đông phương học, Quan hệ giao lưu văn hóa với thế giới.

     

            Cuốn sách Tìm về cội nguồn cũng được tái bản lần thứ 4. Như tên gọi, cuốn sách trình bày nhiều vấn đề cơ bản, tổng hợp về lịch sử Việt Nam từ nguồn sử liệu, cách tiếp cận đến chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, chống xâm lược v.v… Sách gồm 1251 trang với 7 phần: Phần 1, Sử liệu và tiếp cận; Phần 2, Mấy vấn đề tổng quan; Phần 3, Kinh tế - xã hội; Phần 4, Thiết chế chính trị; Phần 5, Những trang sử chống ngoại xâm; Phần 6, Nhân vật lịch sử; Phần 7, Văn hóa và truyền thống  dân tộc.

 

 

            Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử là công trình nghiên cứu về di sản văn hóa trên các vùng miền Việt Nam, đây là lần tái bản đầu tiên của cuốn sách. Bằng lối tiếp cận theo hướng lịch sử, cuốn sách đã nêu rõ nguồn gốc hình thành, đặc trưng giá trị của nhiều di sản văn hóa. Sách gồm 11 chương, chia làm bốn phần với 1031 trang: Phần Mở đầu, Một cái nhìn tổng quan; Phần thứ hai, Trung tâm văn hóa Thăng Long – Hà Nội; Phần thứ ba, Trung tâm văn hóa Phú Xuân – Huế; Phần thứ bốn, Một số trung tâm và vùng miền khác.

         Tại buổi lễ, Giáo sư Phan Huy Lê đã giới thiệu về nội dung, giá trị của cuốn Lịch sử và văn hóa Việt Nam tiếp cận bộ phận là công trình nghiên cứu xuất sắc, tiêu biểu đã được ghi nhận bằng Giải thưởng Hồ Chí Minh danh giá.

 

 

   

     

  Cuốn Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa: Tư liệu và sự thật lịch sử cũng được giới thiệu trong buổi lễ, đây là kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, tâm huyết gần 30 năm của GS.TS Nguyễn Quang Ngọc. Công trình nghiên cứu trên đã phân tích rất kỹ các tư liệu gốc cùng với lập luận chắc chắn, có sức thuyết phục để chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cuốn sách đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tái bản bằng tiếng Việt và xuất bản bằng tiếng Anh. Đây là lần tái bản thứ 2 của cuốn sách, sách gồm 5 chương, 478 trang: Chương 1, Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên biển Đông; Chương 2, Biển Đông trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho đến thế kỷ XVI; Chương 3, Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa trong thời kỳ chúa Nguyễn và vương triều Tây Sơn thế kỷ XVII, XVIII; Chương 4, Chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa trong thời kỳ nhà Nguyễn thế kỷ XIX; Chương 5, Tranh chấp, tranh biện về chủ quyền và thực trạng chiếm đóng ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ năm 1909 đến nay. Tại buổi lễ, Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc đã xúc động giới thiệu về nội dung và giá trị của cuốn sách.

 

 

            Buổi lễ cũng giới thiệu công trình Lịch sử Việt Nam: Truyền thống và Hiện đại của GS.TSKH Vũ Minh Giang. Đây là công trình đã được nhận Giải thưởng Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010. Cuốn sách là một tập đại thành các công trình nghiên cứu công phu, sáng tạo đầy tâm huyết của tác giả. Cuốn sách trình bày lịch sử, văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn truyền thống đồng thời nêu lên các thách thức của truyền thống, thực trạng một số vấn đề về hệ thống chính trị, tổ chức làng xã, giáo dục v.v... Sách gồm 552 trang, chia làm 4 phần: Phần một, Truyền thống và Hiện đại; Phần hai, Lịch sử và Văn hóa, Phần ba, Nhận thức lịch sử từ một số phương pháp tiếp cận mới, Phần bốn, Nhìn nhận lại một số nhân vật lịch sử. Trong buổi lễ, Giáo sư Vũ Minh Giang đã giới thiệu nội dung, giá trị của công trình.

           Trong tủ sách “Thành tựu khoa học & Chuyển giao tri thức” có 2 cuốn sách của GS.TS Phạm Hồng Tung: Nội các Trần Trọng Kim: Bản chất, vai trò và vị trí lịch sửLịch sử và văn hóa – Tiếp cận đa chiều, liên ngành.

 

 

          Nội các Trần Trọng Kim: Bản chất, vai trò và vị trí lịch sử là công trình khoa học đã được nhận Giải thưởng Đại học quốc gia Hà Nội năm 2010. Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Nxb ĐHQGHN tái bản nhiều lần. Đây là một chuyên khảo rất có giá trị, có nhiều đóng góp mới về học thuật, góp phần “lấp dần” những “khoảng trống” lịch sử trong nghiên cứu về cuộc Cách mạng tháng Tám. Bằng sự nghiên cứu công phu, cẩn trọng cùng hệ thông tư liệu rất đa dạng, phong phú, tác giả cuốn sách đã thành công trong việc khắc họa sự ra đời, bản chất và vai trò lịch sử của Nội các Trần Trọng Kim. Sách dày 415 trang, chia thành 3 chương: Chương 1, Hoàn cảnh lịch sử dẫn tới sự ra đời của Nội các Trần Trọng Kim; Chương 2, Sự ra đời và hoạt động của Nội các Trần Trọng Kim; Chương 3, Về bản chất, vai trò và vị trí lịch sử của Nội các Trần Trọng Kim.

 

  

       Lần này cũng là lần tái bản thứ nhất của cuốn Lịch sử và văn hóa – Tiếp cận đa chiều, liên ngành. Cuốn sách là công trình viết chung, dày 623 trang chia làm 3 phần, là tập hợp của 25 bài viết, trong đó có 11 bài viết của Giáo sư Phạm Hồng Tung. Ba phần của cuốn sách là: Phần 1, Nhìn ra thế giới; Phần 2, Khám phá Lịch sử Việt Nam; Phần 3, Văn hóa Việt Nam – Hội nhập và tiếp biến.

            Ngoài phần giới thiệu sách, buổi lễ còn có sự góp mặt và phát biểu của bà Phạm Thị Trâm – Giám đốc Nxb ĐHQGHN, và bà Kiều Thúy Nga – Giám đốc TVQGVN.