Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Việt Hưng

In trang

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Việt Hưng

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Việt Hưng về đề tài:

 

 

“Biến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay”

Thuộc chuyên ngành: Việt Nam học

 

Mã số:  62 22 01 13

Thời gian:  08:30, thứ Sáu, ngày 16 tháng 03 năm 2018

 

Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

 

 

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.