Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Huệ

In trang

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Huệ

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Huệ về đề tài:

 

Từ hương Diên Uẩn đến thị xã Từ Sơn: Quá trình biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa trên quê hương nhà Lý

 

Thuộc chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số:  62 22 01 13

Thời gian:  08:30, thứ Ba, ngày 23 tháng 01 năm 2018

Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.