Nông thôn & Đô thị Việt Nam - Lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi

In trang

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ra mắt cuốn sách "Nông thôn và Đô thị Việt Nam - Lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi" của GS.TS.NGND. Nguyễn Quang Ngọc

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội xin trân trọng giới thiệu với quý Thầy Cô và các bạn đọc ấn phẩm "Nông thôn và Đô thị Việt Nam - Lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi" của tác giả GS.TS.NGND. Nguyễn Quang Ngọc, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

 

Trân trọng giới thiệu!