Báo cáo tư vấn chính sách một số vấn đề cơ bản và cấp bách đặt ra đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo ở Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 21

In trang

Báo cáo tập trung vào phân tích, luận giải 5 vấn đề trọng yếu nhất đang đặt ra trong sự nghiệp phát triển văn hóa và con người, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. Chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả toàn văn bản báo cáo tâm huyết này của GS.TS Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

 

Để xem toàn bộ báo cáo, xin mời quý độc giả tải về tại đây