Thông báo lịch bảo vệ Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Phượng Anh

In trang

Tên đề tài: Văn hóa xứ Đoài (qua địa danh hai huyện Thạch Thất và Ba Vì, Hà Nội). Bảo vệ ngày 27/7/2017.

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo lịch bảo vệ Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Phượng Anh, đề tài: "Văn hóa xứ Đoài  (qua địa danh hai huyện Thạch Thất và Ba Vì,  Hà Nội).

Chuyên ngành: Việt Nam học.

Mã số: 62 22 01 13.

Thời gian: 14h thứ năm  ngày 27 tháng 7 năm 2017.

Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Kính mời Quý thày cô và Quý vị quan tâm đến tham dự.

Trân trọng./.

                                                                  Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo.