Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Việt Nam học của NCS Nguyễn Phượng Anh

In trang

Tên luận án: "Văn hóa xứ Đoài (Qua địa danh hai huyện Thạch Thất và Ba Vì, Hà Nội)

Kính mời thày cô và các quan tâm xem chi tiết tại đây.

                                                   Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo.