Thông báo lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Hữu Thư

In trang

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thông báo lịch bảo vệ Tiến sỹ cấp cơ sở của NCS Phạm Hữu Thư, đề tài: "Cơ sở lý luận, thực tiễn về thành phố toàn cầu và vận dụng cho thành phố Hải Phòng".

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thông báo lịch bảo vệ Tiến sỹ cấp cơ sở của NCS Phạm Hữu Thư, đề tài: "Cơ sở lý luận, thực tiễn về thành phố toàn cầu và vận dụng cho thành phố Hải Phòng".

Chuyên ngành Việt Nam học.

Mã số: 62 22 01 13

Thời gian: 14h thứ Ba, ngày 11 tháng 7  năm 2017.

Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Kính mời thày cô và Quý vị quan tâm đến tham dự.

Trân trọng.

                                                                            Phòng Khoa học công nghệ và đào tạo.