Viện Việt Nam học và khoa học phát triển thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ đợt 2 năm 2017

In trang

Nội dung thông báo bao gồm: Chỉ tiêu; Điều kiện dự tuyển; Hồ sơ đăng ký dự tuyển; Đăng kí dự tuyển, thời gian, lệ phí thi tuyển; Danh mục ngành đúng, ngành gần và các định hướng đào tạo Nghiên cứu sinh chuyên ngành Việt Nam học.