Viện Việt Nam hoc và Khoa học phát triển triệu tập Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017

In trang

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thông báo triệu tập Nghiên cứu sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017

 Viện Việt Nam và Khoa học phát triển thông báo lịch triệu tập Nghiên cứu sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017. Trân trọng mời các anh/chị Nghiên cứu sinh có tên trong Danh sách trúng tuyển theo Quyết định số 143/QĐ-VNH ngày 13/6/2017 của Viện trưởng Viện Việt nam học và Khoa học phát triển có mặt hồi 10h ngày 20/6/2017  tại Phòng 101, tầng 1, nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội để làm thủ tục nhập học và nghe giới thiệu các thông tin cơ bản của chương trình đào tạo.

Trân trọng thông báo./.