Tóm tắt luận án Tiến sĩ Việt Nam học của Nghiên cứu sinh Phạm Hữu Thư

In trang

Tên luận án: "Cơ sở lý luận, thực tiễn về thành phố toàn cầu và vận dụng cho thành phố Hải Phòng"

Kính mời thầy cô và các bạn quan tâm tải về tại đây

                        Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo