Thông báo kết quả dự tuyển đợt 1 năm 2017

In trang

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo kết quả dự tuyển NCS đợt 1 năm 2017 như sau: