Thông báo lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Bùi Văn Tuấn

In trang

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thông báo lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Bùi Văn Tuấn : "Biến đổi xã hội vùng ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa" Chuyên ngành: Việt Nam học Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017 Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thông báo lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Bùi Văn Tuấn :

"Biến đổi xã hội vùng ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa"

Chuyên ngành: Việt Nam học

Thời gian:    14h00, thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017

Địa điểm:     Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh quan tâm đến dự.

Trân trọng cảm ơn./.