Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30/4, 1/5

In trang

Ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày. Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ bù 1 ngày