Evaluation of the geological heritage of the Dray Nur and Dray Sap waterfalls in the Central Highlands of Vietnam

In trang

Bài báo Đánh giá di sản địa chất của thác Dray Nur và Dray Sáp ở Tây Nguyên được đăng trong tạp chí Geoheritage ngày 28/3/2016.

Mời quý thầy cô và các bạn đọc tóm tắt và tải về bản đầy đủ theo đường dẫn sau:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16637